Yunghkio 1.2.2

August 12, 2011
By Sai Zin Di Di Zone

You can test Mon language with this version and please report us any bugs that you’ve found.

Mon: ဒေဝတဴဘုမ္မဇဵု ရုက္ခ​ဇဵု အာကာသ​ဇဵု ဒေ​ဝ​တဴ​ပၟၚ်​သာသနာ မ​တွံ​ဂး ဓ​တ​ရဋ္ဌ ဝိ​ရူ​ဠ​က ဝိ​ရူ​ပက္ခ ကု​ဝေ​ရ တအ်ဂှ်​လေဝ်​ကီု ဒေ​ဝ​တဴ​မၚ်​မွဲ​ဒၟံၚ် မွဲ​ဟာန်​ကေုာံ​ဒေ​ဝ​တဴ မ​ပ​ဒ​တဴ​ဒၟံၚ် မွဲ​ကိုဋ်​စက္က​ဝာ မွဲလ္ၚီ​စက္က​ဝာ​တအ်ဂှ်​လေဝ်​ကီု မၞး​တအ်​ညး​ဂ​မၠိုၚ် ပ္ဍဲဋ္ဌာန်​ဒေသ ဍုၚ်​မတ်​မ​လီု ပ္ဍဲ​ဘာ​ကၠအ်ပ္ကဴ​ပိုဲ​ဏအ် ညး​မ​စဳ​ပျး​ဒၟံၚ်​သဘင်​ဓရ် ပွိုၚ်​မွဲ​နာ​ဍဳ ၜာ​နာ​ဍဳ​တအ်ဂှ် မၞး​တအ်​ညး​ဂ​မၠိုၚ်​ပၠန်​လေဝ် (စိုန်​ဒး​အခိၚ် မၞး​တအ် ကၠုၚ်​က​လၚ် ပၚ်​မှိၚ်​ဓရ်​ရ။)

Download Yunghkio 1.2.2

Testing All Languages Supported by Yunghkio

January 20, 2011
By Sai Zin Di Di Zone

Burmese: သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။

Palaung: ဖုင်ကွံန်တဘိုက်ဂါရ်ကွံရ်ကျောင်တအာင်း။ ကော်န်းတအာင်း။

Pa-O: ပအိုဝ်ႏလိတ်လဲုင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ။ ပအိုဝ်ႏ​ဖောင့်ꩻ။

Shan: မိူင်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်မိူင်းၶွၼ်။

Tai Le: ᥛᥫᥒᥰᥖᥭᥰᥞᥝᥰ ᥙᥥᥢᥛᥫᥒᥰᥑᥩᥢᥴ.

Yunghkio 1.1.1

January 14, 2011
By Sai Zin Di Di Zone

Yunghkio font is fixed some bugs and released the latest version 1.1.1

Download: yunghkio1.1.1.ttf.

From this version, Yunghkio is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

Yunghkio font version 1.1 release

January 12, 2011
By Sai Zin Di Di Zone

Yunghkio 1.1 is compliant with the Unicode Standard 5.2 and covered the Myanmar and Tai Le scripts. And it supports the following languages.

1. Burmese
2. Palaung
3. Pa-O
4. Shan (Tai Long)
5. Tai Le

Download Yunghkio 1.1 font.